Nové podvinky motýľov aj ozdoby s použitín čipky z Hontu - menu - predlohy na paličkovanie

12.10.2014 20:22

Môžete objednať kata.buranova@gmail.com 

alebo osobne na Stretnuti čipkárok Slovenska v Novej Dubnici v dňoch 17. 18. 18. októbra 2014.