Nový motýľ

07.06.2014 17:04

prichytila som ho do dreveného rámu.