Od zajtra je možne vidieť

28.05.2014 21:50

na výstave Čipkované radosti "Letné variácie 2014" aj moje nové obrazy.

Prídite pozrieť. Ak sa chcete so mnou osobne stretnúť píšte, volajte prídem.

Čipkované radosti "Letné variácie 2014"