Dávam do pozornosti všetkým čipkárkam - Pozvánka na výstavu Soňa Bezúchová

11.04.2014 09:53

Pokiaľ ste ešte neboli na výstave, vrelo doporučujem. Z nášho klubu sme tak boli v päťčlennej zostave a na výstave sme pobudli dve hodiny, odchádzali sme očarené.

Nenachádzam slova, no bol to zážitok! Už dosť dlho paličkujem ale zdá sa mi, že stále som nič neupaličkovala keď si spomeniem na tu krásu čo Soňa Bezuchová vytvorila. 

Prekrásne ornamentálne motívy, vytvorené tenkými niťami s bohatým využitím väzieb slovenskej ľudovej čipky vo farebnosti väčšinou zemitej, príjemnej, harmonizujúcej s celou kompozíciou, doplnené aj výšivkou do celku, ktorý umocňuje vynikajúca konečná adjustácia výtvarného diela. Každe dielo bolo prekvapujúce, nádherné, unikátne. 

Ďakujeme za prekrásny zážitok pani Bezuchová.
 
 
dovolila som si použiť talačovú správu:
 

Tlačová správa Galérie Jozefa Kollára Banská Štiavnica

/Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica/

 

Výstava: Soňa Bezuchová  “Paličkovaný svet“

Miesto: Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica, Námestie Sv. Trojice 8

Trvanie výstavy: 21.2.2014 – 22.4.2014

Otváracie hodiny:  pondelok – sobota 8.00 – 16.00 hod.

Vernisáž: 21.2.2014 o 15.00 hod.

 

Paličkovaný svet Soni Bezúchovej

Čisté tvary, krehká krása, farby zeme. Diela Soni Bezúchovej hravo a nápadito prekračujú limity prastarej techniky – paličkovanej čipky. Majstrovské zvládnutie remesla a talent umožnili autorke vstúpiť do novej dimenzie tohto kumštu trpezlivosti. Nehlučne, úplne prirodzene prostredníctvom čipky formuluje kontúry vlastnej imaginácie. Štruktúry nití organizuje do jemnej geometrie, ktorá je magickým zrkadlom harmonického obrazu sveta. Sveta viditeľného i neviditeľného.

V baníckych regiónoch sa paličkovaná čipka stala fenoménom už pred stáročiami. Generácie žien baníkov tvorili z nití zázračné diela. Korene paličkovanej tvorby Soni Bezúchovej sú práve tu, v kultúre baníckeho kraja. U starej mamy  -  čipkárky zo Španej Doliny trávila v detstve celé letá. Už ako šesťročná náročnú techniku ovládala. S dozrievaním prišiel čas na vlastnú tvorbu. Hoci diela vznikajú stovky hodín, týždňov, nestrácajú ľahkosť a žiaria radosťou zo života.

Profilová výstava v banskoštiavnickej galérii Jozefa Kollára predstavuje výber tvorby Soni Bezuchovej za ostatných 20 rokov. V cykloch dominujú prírodné motívy, štylizované v mäkkých geometrických formách. Tmelom vystavenej kolekcie je pozitivita a láska k tradíciám, ktoré sú nefalšovanou súčasťou osobnosti autorky.

Iveta Chovanová

kurátorka výstavy

 

Soňa Bezuchová /*1959/

Absolvovala Strednú umelecko – priemyselnú školu v Kremnici. Pracuje ako lektorka paličkovanej čipky v ÚĽUVe. Žije a tvorí v Banskej Bystrici

 

prevzaté z internetu