Viťazoslav Mišík, výstava jeho prác ako súčasť Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch

02.06.2016 19:52

Fotografie - v menu - rôzne akcie