Pozvánky

na rôzne výstavy, akcie, kde sú prezentované práce vytvorené paličkovanou čipkou alebo aj inou textilnou technikou