Nová akcia

27.10.2013 19:56

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.