O mne

vedia mnohé čipkárky z publikácie  „Spoveď čipkárky“, ktorú som vydala v roku 2007. Paličkovanej čipke sa venujem veľmi dlho. Základy paličkovania som získala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave,  kde som absolvovala odbor výtvarného spracovania textílii so študijným zameraním na výšivkárstvo a čipkársku tvorbu. Vyše tridsať rokov som žila v Bratislave. Od roku 1998 som opäť v rodnej Žiline. V autorskej tvorbe som sa spočiatku orientovala na figurálne kompozície z ražnej priadze, neskôr aj farebným obrázkom s motívmi kvetov. Po roku 2000 sa venujem aj regionálnym typom tradičných paličkovaných slovenských čipiek.  Rada zhotovujem čipky priamo na valci bez rozkreslenia predlohy na paličkovanie- ako voľnu tvorbu podľa vlastnej fantázie. Čipku spájam s pozadím dotvoreným maľbou . Zaujala ma i práca s drôtom, s ktorým sa dajú vytvoriť zaujímavé šperky. Fotografie Juraja Reka vo mne vyburcovali predstavivosť a potrebu dotvoriť ich paličkovanou čipkou, tak, aby vyrozprávali nový príbeh. 

Svoje práce som vystavovala na Slovensku, v Čechách, Poľsku, vo Francúzsku. Za svoju tvorbu som získala viacero ocenení ešte v rokoch 1981-85 v súťaži AMA v odbore úžitkového umenia, na festivale v Honte, Textilná tvorba či Kruhy na vode(ÚĽUV). Som členkou Klubu paličkovanej čipky GRACIA pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Publikácie: Spoveď čipkárky, album prác Kúzelné nitky a mnohé predlohy na paličkovanie.

Publikácie