Ľudová čipka

Slovenská ľudová  paličkovaná čipka je bohatá na rôzne vzory, väzby. Je pásiková a mnohopárová, má zastúpenie 18 regiónov Slovenska, ktoré majú svoje odlišnosti pletenia čipky. Jej znovu objavenie nastalo za posledných asi dvadsať rokov zakladaním klubov paličkovanej čipky po celom Slovensku. Staré vzory z mnohých regiónov sa podarilo oživiť. Za to patrí vďaka mnohým čipkárkam, ktoré staré čipky oprášili, prepaličkovali a prekreslili do podoby technickej predlohy.  Spomenúť všetky, ktoré sa o to zaslúžili,  bol by už dlhý zoznam. Najvýraznejšie sa ukázala šikovnosť čipkárok v rokoch 2009 až 2010, keď sa vytvorila Čipkárska cesta, pás čipky dlhý viac ako 51 metrov. 

Ja najradšej paličkujem čipky španiodolinské podľa predlôh pani Mrázovej a pani Drestovej. Taktiež šopornianske, ktoré som si sama prekreslila a taktiež hontianske. Upaličkovať okolok vyžaduje veľa času, trpezlivosti a preto aj všetky prišívam ručne k textilu.

Fotogaléria: ľudové čipky